Contribute!Get your story published here

Position available – Village Market Coordinator

Village Market Coordinator

The unique Franschhoek village market takes place every Saturday . This is an initiative of the Dutch Reformed Church Franschhoek. We are looking for an energetic person who understands the soul of a village market . Good organizational and communication skills are very important. Multilingualism will be a great asset.

  • Applications and inquiries should be directed to skriba@ngkfranschhoek.co.za
  • Closing Date 14 August 2015.
  • The right is reserved not to make an appointment.

 

Dorpsmark koördineerder

Die unieke Franschhoek dorpsmark vind elke Saterdag plaas. Hierdie is ’n inisiatief van die NG Kerk Franschhoek. Ons is op soek na ’n energieke persoon wat die siel van ’n dorpsmark verstaan. Goeie organisasie en kommunikasie vermoë is ’n groot prioriteit. Meertaligheid sal ’n groot aanwins wees.

  • Aansoeke en navrae kan gerig word aan skriba@ngkfranschhoek.co.za
  • Sluitingsdatum 14 Augustus 2015
  • Die reg word voorbehou om nie ’n aanstelling te maak nie.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.